Het Heilig Kerstmisgilde

Het Heilig Kerstmisgilde

Het Heilig Kerstmisgilde

Het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem is een rooms-katholiek gilde dat omstreeks 1317 werd opgericht ter verering van de geboorte van Christus, het bedrijven van caritas en de onderlinge broederschap.

Sinds de oprichting bestaat het gilde uit 54 stoelbezitters: oorspronkelijk uit 27 mannen en 27 vrouwen. Zevenentwintig (3x3x3) was in de Middeleeuwen een heilig getal. De leden worden stoelbezitters genoemd. Hun stoel gaat door vererving over naar een familielid of kan bij leven aan een ander geschonken worden, dan wel door het bestuur ter verkoop worden aangeboden.

Het Ruijghe boek, 1371-1372