Caritas

Organisatie
Het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem is een rooms-katholiek gilde. Het doel van het gilde is de geboorte van Christus rond Kerstmis te eren, het beoefenen van charitas in de vorm van schenkingen of giften en het onderhouden van de onderlinge band tussen de stoelhouders.

 

Voor wie

  • De aanvrager maakt zich duidelijk bekend (stichting of een vereniging).
  • De Stichting Milddadigheidsfonds financiert projecten en initiatieven van organisaties die ten goede komen aan hulpbehoevenden, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Het gaat daarbij altijd om initiatieven zonder winstoogmerk die ten goede komen aan een brede doelgroep en in het algemeen niet aan individuen.

 

Criteria

  • De aanvraag richt zich op inwoners van de regio Haarlem, Bisdom Haarlem-Amsterdam.
  • De organisatie mag geen winstoogmerk hebben.
  • Aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het HKG.
  • Toekenning vindt in principe eenmalig plaats.
  • Toekenning gebeurt niet voor personeelskosten en/of huur.
  • Er kunnen geen rechten aan de aanvraag ontleend worden.

Wijze van aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend via de website heiligkerstmisgilde.eu

 

Contactformulier

Contactgegevens

Stichting Milddadigheidsfonds van het Heilige Kerstmisgilde

Wijde Appelaarsteeg 11K
2011 HB Haarlem
email: caritas@heiligkerstmisgilde.eu