De Oprichting

De oprichtingsdatum van het gilde is omstreeks 1317. Het oudste register, Ruijghe Boek genoemd omdat het is ingebonden in kalfsvel met de haren er nog aan, begint in 1317. Dit is tevens het oudst bewaard gebleven register in Haarlem. Voorin dit Ruijghe Boek ontbreken echter één of meer katernen. Volgens dr G.J.C. Jaspers (zie literatuurlijst) ontbrekende 56 bladen die gemiddeld zo’n vijftig jaren bestreken moeten hebben. Daarmee komen we voor het geschatte begin van dit register uit op circa 1317. Dit is niet onwaarschijnlijk.