Bestuur

Jaarlijks aan het eind van de gildemaaltijd wordt het nieuwe bestuur samengesteld. Dit bestond oorspronkelijk uit een deken (de voorzitter) en vier vinders. In 1379 werd het aantal vinders met één verminderd en in 1617 nogmaals, zodat de deken nu nog twee vinders naast zich heeft. Jaarlijks treedt de deken af. Zijn plaats wordt ingenomen door de eerste vinder. De tweede vinder wordt eerste vinder en het bestuur kiest uit de leden een nieuwe tweede vinder. Vroeger was één van de vinders verantwoordelijk voor de administratie en had de titel boekhoudende vinder. Nu wordt het secretariaat verzorgd door de secretaris en het beheer van de gelden door een penningmeester. Beiden zijn voor onbepaalde tijd benoemd en behoeven geen lid van het gilde te zijn.